Údržba umělých trávníků

Údržbou umělého povrchu sportovišť prodloužíte jeho životnost. Pravidelná profesionální údržba sportoviště je velice důležitá. Docílíte jeho pěkného vzhledu, zachováte původní vlastnosti a navíc výrazně zvýšíte celkovou dobu jeho používání. Naše firma provádí profesionální údržbu umělých trávníků s EPDM/SBR granulátem.

Ideálně se tato údržba provádí 2x ročně (jednou za rok je nezbytné minimum). Na základě Vaší poptávky provedeme zhodnocení stavu Vašeho hřiště a sestavíme plán následné údržby tak, aby došlo ke zkvalitnění povrchu a prodloužení jeho životnosti.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ UMĚLÝCH TRÁVNÍKŮ

Dekomprese/provzdušnění povrchu

Jedná se zpravidla o první krok údržby, kdy se zhutnělý povrch naruší a slehlá vlákna UMT napřímí. Dojde k provzdušnění vrstvy a připraví se profesionálně k dalšímu kroku. Velmi důležité je nastavení hloubky narušení povrchu.

Hloubkové čištění technologií VertiTopVac

Pravidelná údržba je nezbytná pro udržení čisté hrací plochy bez bakterií a nečistot a umožnuje vsakování vody. Tento stroj používá k odstranění nečistot vysoce účinný rotační kartáč. Tyto nečistoty následně přerozdělí a čistou výplň vrátí zpět do hřiště. Dokončovací práce dodělá zadní kartáč, takže povrch je čistý a hladký.

Doplnění EPDM/SBR granulátu

Doplnění granulátu se provádí po prohlídce a změření výšky výplně. Důležitá je rovnoměrná aplikace potřebného množství pro zachování optimálních vlastností hřiště.

Finální zapravení a kartáčování

Jedná se o finální zapravení vsypu a nivelaci povrchu.