Rekonstrukce trávníku

Regenerace trávníků – zahrad a ostatních travnatých ploch

Je jedno, zda jste se o trávník starali nejlépe, jak jste uměli, nebo něco zanedbali. Čas od času se stane, že místo zeleného koberce máte na zahradě plochu plnou plevele, hromadící se plsti a zničenou chorobami i škůdci. Obnova možná je. Pokud nemáte čas, nebo potřebnou sílu rádi vám i s tímto pomůžeme. Dle zjištěného stavu Vám navrhneme nejefektivnější opatření, aby byl Váš trávník opět pěkný.

POSTŘIK – používáme kombinaci speciálních herbicidů, které likvidují plevele z trávníku přičemž trávník zůstane nepoškozený. Tento postřik provádíme neseným postřikovačem. K podpoře zakořenění je použit speciální postřik, který podpoří růst kořenového systému. Provádíme postřiky proti různým travním chorobám, které se mohou vyskytnout při pěstování trávníku. Na podzim a začátkem zimy provádíme postřik proti sněžné plísni jako prevenci.
VERTIKUTACE – prořezání – jedná se o provzdušňování drnové vrstvy s cílem snížení množství stařiny v nadzemní vrstvě, zvýšení cirkulace vzduchu, rychlosti průsaku vody a živin do vegetační vrstvy, zvýšení přívodu světla k odnožovací zóně, podpory růstu kořenů a poškození a omezení růstu plevelných druhů s přízemní růžicí. Provádíme ji taženým vertikutátorem na kterém jsou vertikálně umístěny nože o vzdálenosti 18 mm. Odstraněná hmota se odveze na místo k tomu určené v místě provádění prací.
AERIFIKACE – jedná se vytahování půdních zátek (válečů) do hloubky 5-20 cm, průměru 1,5 cm. Vynesená hmota se rozmělňuje zatahovací sítí. Cílem verifikace je snížení stupně zhutnění vegetační vrstvy, hlubší provzdušnění substrátu, zlepšení vsakování. Aerifikací spojenou s pískováním je možné docílit hlubší zapravení písku do profilu a tím vylehčení vegetační vrstvy, zlepšení prokořenění.
DOSETÍ– cílem dosetí je kvalitní uložení semene tak, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro jeho klíčení a vzcházení. Používáme kvalitní certifikované travní směsi. Dosetí je vhodné doplnit pískováním z důvodu přikrytí semene, které je poté chráněno proti odnosu větrem i zaschnutí.
PÍSKOVÁNÍ – provádíme speciálním pískovacím strojem. Cílem pískovaní je zlepšení fyzikálních vlastností povrchové části vegetační vrstvy a zlepšení podmínek pro odnožování trav zároveň dojde k vyrovnání povrchu travnaté plochy. Při běžné rekonstrukci se používá okolo 30 až 50 tun písku na hřiště standardních rozměrů.
ZAPRAVENÍ PÍSKU – provádí se speciální ocelovou sítí taženou za traktorem v několika směrech.
HNOJENÍ – provádíme ručně tlačeným rozmetadlem tím dosáhneme pravidelného rozložení hnojiva po celé travnaté ploše. Hnojiva používáme speciální určené pro trávníky.